Barnes-temperatuurtest

Een andere manier om de schildklierfunctie te bepalen

De lichaamstemperatuur kan uitsluitsel geven over het functioneren van de schildklier en bijnieren. De basale temperatuurmeting is ontwikkeld door dr. Barnes. Hij stelde in zijn onderzoeken vast dat de beste meting axillair (onder de arm) is. Meting in de mond werd afgeraden, omdat veel mensen met hypothyrioïdie laaggradige infecties kunnen hebben in het hoofdademhalingsgebied. Ernstige ontstekingziektes als artritis kunnen de temperatuur ook verhogen, evenals griep. De test gaat uit van een digitale thermometer.

De uitvoering van deze test:

  • Leg ’s avonds een thermometer op het nachtkastje.
  • Sta in de morgen bij het wakker worden niet op, maar neem direct de temperatuur op in de oksel (3 minuten).
  • Doe dit drie ochtenden achter elkaar.

Vrouwen die menstrueren temperaturen op de tweede, derde en vierde dag na de start van de menstruatie. Mannen, en ook vrouwen die geen menstruatie meer hebben, kunnen altijd temperaturen.

LET OP: niet temperaturen bij griep of wanneer je in de vroege morgen uit bed bent geweest (bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan).

Interpretatie meetwaarden:

Wanneer met een digitale thermometer 3 dagen een meetwaarde beneden 36,5 graden is vastgesteld, kan dit duiden op schildklierproblemen van het type 1 of 2. De waarde kan ook laag uitvallen door ernstige ondervoeding, bijnieruitputting of ziekten van de hypofyse.

Bron: www.circadian.nl

Let op!

Het mag duidelijk zijn dat deze test absoluut niet bedoeld is als diagnose middel. Hiervoor kunt u zich wenden tot uw arts.