Zelftesten

Testmethoden die u zelf kunt uitvoeren

Soms zijn er kwalen of ongemakjes die moeilijk te duiden zijn. Ook laboratorium onderzoek geeft niet altijd uitsluitsel. Deze zelftesten geven mogelijk wat meer inzicht in onbegrepen klachten. Het mag duidelijk zijn dat ze absoluut niet bedoeld zijn als diagnose middel, noch voor mensen waarbij een chronische ziekte de oorzaak is. Hiervoor dient u zich te wenden tot uw arts.

Neurotransmitterprofielbepaling

Het doel van deze profielbepaling is om een inzicht te krijgen in de kracht en verzwakking van het neurobiochemische systeem. Bij ieder neurotransmitterprofiel, ook wel natuur genoemd, hoort een reeks aan kenmerken.

Doe de test

Kleine symptoomlijst / signalen van vitaminegebreken

Op deze pagina vindt u een kleine symptoomlijst / signalen van vitaminegebreken.

Doe de test

Test ontgiftingspotentie lever

Zelftest voor de ontgiftingspotentie van de lever.

Doe de test

Hormonen checklist

Zelftest om de disbalans in een aantal hormonen, neurotransmitters en/of prostaglandines in kaart te brengen. Deze test is afkomstig uit het boek Alles draait om je hormonen.

Doe de test

PH test

Wil je weten hoe het met jouw zuur/basen balans gesteld is? Doe dan eens een paar dagen de PH check.

Doe de test

Vitale uitputting vragenlijst

Als u een groot deel van de vragen met ‘JA’ heeft beantwoord mag het duidelijk zijn dat de vitale uitputting op de loer ligt of is ingetreden. Hoe meer vragen u met ‘JA’ heeft beantwoord des te meer ontregeling er is van uw immuunsysteem, hormoon- en zenuwstelsel.

Doe de test

Vitamine B12 tekort vragenlijst

Heel wat mensen lopen rond met een B12-tekort dat niet wordt bevestigd door bloedonderzoek. Dat kan ook bijna niet omdat het heel moeilijk te bepalen is via ons bloed: het gaat namelijk niet zozeer om wat zich in het bloed bevindt maar wat er ook daadwerkelijk wordt opgenomen in onze cellen.

Doe de test

Barnes-temperatuurtest

De lichaamstemperatuur kan uitsluitsel geven over het functioneren van de schildklier en bijnieren. De basale temperatuurmeting is ontwikkeld door dr. Barnes

Doe de test