De ware voedselinflatie = Nutricide

4 september 2023

De ware voedselinflatie = Nutricide

Er wordt gewaarschuwd voor nog sterker oplopende voedselprijzen in het najaar. Nu vooral door misoogsten vanwege regen, droogte, branden, overstromingen etc. Toch, en ik blijf dat erg bijzonder vinden, zijn er maar weinig mensen bezig met de wezenlijke inflatie van ons voedsel: nutricide. Nutricide betekent dat voedsel ontdaan is van zijn wezenlijke voedingswaarde.
En dat is pas inflatie: Wij eten immers primair om te overleven/onze gezondheid & vitaliteit te ondersteunen. Daar hebben we ALLE vezels, vitamines, mineralen, sporenelementen, antioxidanten, gezonde vetten, eiwitten en langzame koolhydraten voor nodig. Die in het gros van ons voedsel helaas afwezig zijn. Zie de infographic hierboven.

De gevolgen van bodemverarming

1. We verbouwen vooral voedselmonoculturen met kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dit gaat ten koste van onder andere de bodem en de vele ecosysteemdiensten die de bodem ons levert. Een van de gevolgen van bodemverarming is dat het leidt tot een sterk verminderde voedingswaarde wat betreft mineralen/sporenelementen/antioxidanten in ons voedsel. Terwijl we voor ons overleven en onze gezondheid//welzijn echt ALLE voedingsstoffen nodig hebben. Lees verder in mijn artikel "Energie aanmaken, hoe gaat dat eigenlijk?"

2. De oogst sturen we vervolgens naar de voedingsmiddelenindustrie die er houdbare eindproducten van maakt: grotendeels ontdaan van de broodnodige vezels, mineralen/sporenelementen/antioxidanten.

3.Het gevolg van bovenstaande is dat het bijdraagt aan het ontstaan van allerlei klachten/ziektes omdat onze fysiologie ontregeld wordt. Met de klachten die hierdoor ontstaan gaan we naar de arts. In veel gevallen krijgen we dan een medicijn die, naast zijn werking, ook de gehaltes aan mineralen/sporenelementen negatief beïnvloedt. Zie het uitgebreide overzicht "Medicijnen en hun interacties'. Zo hebben we nog minder voedingsstoffen tot onze beschikking om onze gezondheid positief te kunnen beïnvloeden.(*) Zie als voorbeeld het plaatje hieronder: zeker ons brein (als grootverbruiker van energie) kan alleen functioneren als alle voedingsstoffen er zijn. 

Tekorten - maar ook een disbalans- aan B-vitamines kunnen wel degelijk op de loer liggen. Niet alleen door bovengenoemde redenen maar ook omdat we te weinig vers voedsel eten: B-vitamines zijn namelijk erg gevoelig voor verhitting, zuurstof, licht, lucht, vocht etc. Onvoldoende B-vitamines (of in niet juiste verhoudingen) kunnen bijdragen aan allerlei klachten in ons brein. Andersom kunnen we door klachten van ons brein weer 'grootverbruikers' van deze voedingsstoffen worden. 

4. Onder invloed van chronische stress worden we bovendien ook nog eens grootverbruikers van voedingsstoffen, die te weinig aanwezig zijn in ons huidige voedingspatroon. Om stress te handelen hebben we echt alle voedingsstoffen nodig. Als voedingsstoffen niet optimaal aanwezig zijn, worden de aanwezige stoffen aangewend voor overlevingsprocessen en worden processen die niet rechtstreeks met overleven te maken hebben (zoals spijsverterings-, herstel- of stofwisselingsprocessen) op een laag pitje gezet. Dit principe heet triage, zie verder mijn artikel "Chronisch gezonder eten. Zeker in tijden van chronische stress"

5. Maar niet alleen chronische stress of medicijngebruik hebben grotere consequenties als we 'leeg voedsel' eten. Mijn grote zorg zit ook in het feit dat onze wereld steeds toxischer wordt; denk aan onze water-, lucht- en voedselkwaliteit. Een gezonde bodem en gezonde darmen kunnen als 'douane' heel wat van deze toxische stoffen tegenhouden. Maar kan onze 'darm-douane' het niet meer aan dan worden deze stoffen naar de lever getransporteerd. En moet ons lever zien hoe hij deze weer kan neutraliseren, ontgiften en afvoeren. Weet je wat onze lever daar primair voor nodig heeft? Heel veel mineralen, sporenelementen, vitamines, antioxidanten, gezonde vetten en eiwitten. Precies, die stoffen die sterk verminderd in onze bodem en ons voedsel zitten.

* Hoewel het voedingscentrum blijft zeggen dat we in Nederland geen tekorten aan nutrienten hoeven te vrezen, zijn er ook onderzoeken zoals deze die anders uitwijzen: calcium, ijzer, zink, vitamine A, D, E en foliumzuur zouden bij grote groepen Nederlanders 'inadequaat' zijn.

De natuur kent beloning noch straf. Enkel gevolgen

Robert Green-Ingersoll

Het kan echt anders

Gelukkig kan het ook anders. We kunnen nog steeds kiezen voor voedsel zonder voedingswaarde-inflatie. Voedsel dat de vitaliteit van alles wat leeft respecteert. Zie ook mijn blog "Voeg leven toe aan je etensbord". Nederland heeft heel wat boeren en telers die dagelijks met hart en ziel voor hun bodem en daarmee jouw gezonde etensbord werken. En gelukkig is er nog voedsel dat wél volwaardig is. Zou het geen topidee zijn als we onze euro's aan zulk eten gaan besteden? En wat nog meer fantastisch is; door weer aan een gezonde bodem en etensbord te werken werken we ook automatisch aan gezonder water, een gezondere lucht, natuur en een stabieler milieu: Een gezonde bodem heeft immers ook ongelooflijk veel invloed op ons leven door alle ecosysteemdiensten die het levert. Dus aan de slag om voedsel te gaan opscharrelen dat leven én voedingswaarde aan je bord toevoegt? En nee, dat hoeft niet duurder te zijn. Zie mijn artikel "10 tips om gezond te blijven eten, ook als eten duur is".

Zie de lijst met MOOIE aanbieders van voedsel dat met respect voor alles wat leeft geteeld is: 

Zie alle mooie boeren/producenten/aanbieders op de pagina "MOOI Eten uit de lokale keten".

Over de auteur van dit artikel

Rineke is opgeleid als natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut. Ruim 15 jaar lang heeft ze mensen met chronische klachten begeleid in haar praktijk op het gebied van voeding en leefstijl. Inmiddels richt ze zich volledig op het inspireren van mensen om te kiezen voor onbewerkt, gezond, duurzaam en divers voedsel via haar boeken, lezingen, platforms, magazines en trainingen. Omdat het voor veel mensen moeilijk bleek om gezond eten in de praktijk te brengen, begon ze in 2011 boeken te schrijven. 

(H)eerlijke recepten plus uitgebreide achtergrondinformatie om je gezondheid positief te beïnvloeden, vormen in alles wat ze schrijft de rode draad. Het geld van haar bestsellers investeert ze grotendeels in hun biodiversiteitsproject Heerlijk Westerwolds Land. Door een boek te kopen of cadeau te geven ondersteun je niet alleen haar gedachtengoed maar maak je het ook mogelijk dat Rineke volledig onafhankelijk van subsidies, adverteerders of financiers haar jarenlange kennis gratis kan blijven delen.