Perskit Rineke Dijkinga

Voor vragen over lezingen en interviews kan contact opgenomen worden met Jan Dommerholt via: jan@rinekedijkinga.nl of 06-17005833

Voor vragen over logo's, foto's en/of andere materialen kan contact opgenomen worden met Rineke Dijkinga via: info@rinekedijkinga.nl of 06-23517126

Op weg naar meer energie

Het nieuwe boek van Rineke Dijkinga

Logo Rineke Dijkinga

Foto's Rineke Dijkinga

Coverfoto's boeken Rineke Dijkinga

Receptfoto's Rineke Dijkinga

Disclaimer

Op alle foto's berust auteursrecht. Niets mag worden verveelvoudigd (gekopiëerd) in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de fotograaf, Inge Dijkinga.

Schending van het auteursrecht, waaronder wordt verstaan een verveelvuldiging en/of verspreiding zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende (beiden Inge Dijkinga), is in Nederland in de wet vastgelegd en als zodanig strafbaar.