Skip to content

Disclaimer

Rineke Dijkinga / Natuurlijkge Geneeswijzen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op deze website. Rineke Dijkinga / Natuurlijkge Geneeswijzen is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Rineke Dijkinga / Natuurlijkge Geneeswijzen kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rineke Dijkinga / Natuurlijkge Geneeswijzen.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.