Wereldvrouwendag 2022: Solidariteit & Vrouwpower

8 maart 2022

Mag ik je aandacht voor een hele bijzondere 'vrouw' vandaag en alle dagen na vandaag? Het is 'Moeder Aarde'. Als wij, alle vrouwen ter wereld, ons helemaal solidair gaan verklaren met 'Moeder Aarde'.....wat zou er dan veranderen? Ik droom er graag over. En zet me er graag voor in. En wat zijn er veel 'powervrouwen' die de regeneratie van 'Moeder Aarde' bovenaan hun lijstje hebben staan. Zodat mens, dier en natuur er vreugde, gezondheid, welzijn en voedsel aan kunnen ontlenen.

VROUWENPOWER:

Nadine Maarhuis/MaatschappijWij maakte ter ere van Wereldvrouwen dag een compiliatie van powervrouwen in onderstaande blog. Een citaat van haar: " De natuur van alles dat leeft is regeneratief, inclusief de mens. Deze vrouwen weten dat. Zij bouwen mee aan een regeneratieve wereld voor mens, dier en natuur. Zo dankbaar voor deze power vrouwen: mijn grote inspiratiebronnen én rolmodellen." 

Dat ik tussen dit lijstje van vrouwen staat maakt me zo nederig. Maar ook trots en ZO vastbesloten om door te gaan met mijn missie. Vrouwen, go for it! Doe inspiratie op van vrouwen die al 'regeneratief zijn los gegaan'.

Klik hier voor het artikel van "Maatschappij Wij': Bouwen aan een regeratieve toekomst, deze 17 vrouwen doen het.

Het vrouwelijke principe

Wereld Vrouwendag zou wat mij betreft ook 'Wereld Vrouwelijkheidsdag' mogen heten. Ik denk namelijk dat we het 'vrouwelijke principe' in de mens nodig hebben om de aarde te regenereren. Het vrouwelijke principe in de mens staat voor zorgzaamheid, compassie, zorgen, saamhorigheid, solidariteit, scheppen, creëren, inventiviteit, levenschenkend en onderzoekend. Vrouwen zijn van oudsher ook bezig met de natuur, de aarde en met voeding. Als het vrouwelijke principe in ons weer zijn vleugels mag uitslaan gaan we het tij keren. Met mes en vork kunnen we de gezondheid van de aarde en alles wat er op leeft regenereren. Althans, dat is waar ik mijn steentje kan bijdragen. Ook op ontelbare andere vlakken kun we het vrouwelijke principe natuurlijk omarmen.

De natuur/de aarde is de basis van ons hele bestaan: het geeft ons alles wat we nodig hebben om te overleven aan lucht, water, voedsel, grondstoffen. Hoe kan het dan dat we dit zo veronachtzamen? Dat we zo losgekoppeld zijn van deze basis dat we niet meer beseffen dat een gezonde aarde ook ons gezonde leven betekent? Dat we niet meer begrijpen dat we met onze keuzes voor meer groei, welvaart, voedsel, comfort etc. 'Moeder Aarde' over haar grenzen jagen. En daarmee ook ons eigen leven en welzijn in gevaar brengen. Zelfs alarmerende IPCC rapporten over het klimaat leiden nog niet tot structurele snelle aanpassingen op alle fronten of in onze denkwijze over groei en winst. Desondanks is en blijft het fantastisch dat er zoveel hoopgevende initiatieven zijn.

Ik ben het helemaal eens met Carolyn Steel dat de weg terug, naar compassie voor al wat leeft, via voeding kan verlopen: 

“De ingewikkeldste uitdagingen waar we voor staan, gaan allemaal over de manier waarop we met voedsel omgaan: van klimaatverandering tot watertekorten, bedreigde biodiversiteit en voedsel-gerelateerde ziekten. Het krachtigste middel om de wereld te veranderen is daarom ook overduidelijk: voedsel.”

Dus aan de slag met voeding? Zelf je eten opscharrelen, zelf koken, zelf bepalen wat er in je pan en buik komt en weer (her)ontdekken hoe heerlijk het is om met voeding bezig te zijn. En het daarna ook nog eens heerlijk samen aan tafel op te eten. zullen we weer verliefd worden op het leven?


“De maaltijd is de koningsweg naar echte humaniteit, naar respect voor al wat leeft.”

Filosoof Kent

De mooie bijkomstigheid van gezonde voeding.

Ik val in herhaling, ik weet het. Maar wat we in onze mond stoppen bepaalt heel sterk hoe we in het leven staan. Niet alleen fysiek maar ook hormonaal, mentaal, emotioneel en cognitief. En niet te vergeten wat betreft zingeving. De wereld is er de laatste jaren niet simpeler op geworden. Ronduit bedreigend en beangstigend zelfs, zeker voor bepaalde groepen mensen. Het maakt dat de emotionele en 'vrouwelijke kant' van ons brein vaak plaats maakt voor ons oerbrein: ons 'reptielenbrein' dat volledig gericht is op korte termijn processen om te overleven. En niet zozeer bezig is met de lange-termijn-gang-van-zaken. Of dat nu onze eigen gezondheid, die van ons nageslacht of die van de aarde betreft. 

En weet je wat dan zo mooi is? Voeding kan ook hierin weer een rol spelen: er zijn zoveel onderzoeken geweest die aantonen dat het wel degelijk uitmaakt wat je in je mond stopt, ook (of zeker) in tijden van chronische of grote stress. Tekorten aan voedingsstoffen kunnen je sterker in de angst of depressie laten schieten. Te weinig vezels kunnen in je voeding kunnen eraan bijdragen dat je minder angstremmende neurotransmitters aanmaakt. Tekorten aan gezonde vetten kunnen je totale hormonale, mentale, emotionele en cognitieve vermogens negatief beïnvloeden. 

Om het vrouwelijke principe in onszelf aan te spreken voor onze eigen gezondheid, die van ons nageslacht en die van de aarde  hebben we een gezonde hormonale balans nodig. Ik heb er 2 boeken over geschreven: "Alles draait om je Hormonen" en "Je Brein Vitaal". En toeval bestaat niet: het voedsel dat wij als mens nodig hebben voor onze fysieke, hormonale, mentale, emotionele en cognitieve gezondheid.....is voedsel dat afkomstig is uit een gezonde bodem en een schone omgeving.  

Weggeef actie

Ik geef op Wereld Vrouwendag graag 5 boeken weg aan 'powervrouwen'. Vrouwen die ervan overtuigd zijn dat het anders moet. Dat we Moeder Aarde moeten regenereren. En die daar een mooi plan of plannetje voor hebben. Er zijn nog veel meer vrouwen nodig die hun power gaan aanwenden (ieder op haar eigen vlak -dat van mij is toevallig voeding- maar zie het artikel van MaatschappijWij hierboven) om de aarde te regeneren. Zodat we de toekomst van alles wat leeft een eerlijke kans geven. Kleine plannen en stapjes zijn net zo waardevol als grote. 

Ken je iemand? Of wil je graag een boek voor jezelf? Stuur dan even een mail naar info@rinekedijkinga.nl en vertel welk plan jij hebt. Uit de inzendingen kies ik 5 powervrouwen die het boek "Je Brein vitaal" of "Alles draait om je Hormonen" zullen ontvangen. Samen met mijn bookazine 'Mooi Eten' dat er helemaal op gericht is om weer in contact te komen met ons voedsel en waar het vandaan komt. De actie loopt tot 13 maart a.s. En dank als je dit wilt delen via jouw kanalen.

Toeval bestaat niet

Bijzonder toch? Op het moment dat ik de laatste hand leg aan deze blog arriveert de eerste vrachtauto compost voor Heerlijk Westerwolds Land. Als er iets is wat prioriteit heeft voor de Moeder aarde dan is het wel haar kostbare bodem koesteren. Compost is een prachtige aanvulling voor het organische stof gehalte van de bodem. Zodat het bodemleven kan floreren en gezonde planten kan voortbrengen. Vergelijk het maar met de vezels die wij als goed gastheer voor onze darmbacteriën elke dag zouden moeten eten om ons gezonde 'bodemleven' te koesteren. Een prachtig 'cadeau' dus op deze dag voor de fantastische vrouw 'Moeder Aarde.'

Over de auteur van dit artikel

Rineke is opgeleid als natuurgeneeskundig- en orthomoleculair therapeut. Ruim 15 jaar lang heeft ze mensen met chronische klachten begeleid in haar praktijk op het gebied van voeding en leefstijl. Inmiddels richt ze zich volledig op het inspireren van mensen om te kiezen voor onbewerkt, gezond, duurzaam en divers voedsel via haar boeken, lezingen, platforms, magazines en trainingen. Omdat het voor veel mensen moeilijk bleek om gezond eten in de praktijk te brengen, begon ze in 2011 boeken te schrijven. 

(H)eerlijke recepten plus uitgebreide achtergrondinformatie om je gezondheid positief te beïnvloeden, vormen in alles wat ze schrijft de rode draad. Het geld van haar bestsellers investeert ze grotendeels in hun biodiversiteitsproject Heerlijk Westerwolds Land. Door een boek te kopen of cadeau te geven ondersteun je niet alleen haar gedachtengoed maar maak je het ook mogelijk dat Rineke volledig onafhankelijk van subsidies, adverteerders of financiers haar jarenlange kennis gratis kan blijven delen.