Terugroepactie PUUR Rineke Supersoep

8 maart 2021

Eind februari 2021 werden we opgeschrikt door een bericht van de NVWA dat de PUUR Rineke Supersoep Pompoen werd teruggeroepen uit de winkels. Dat was voor menigeen even schrikken! Er kwamen verontruste, verongelijkte maar vooral vragende reacties binnen. "Hoe kan dit bij een puur merk als PUUR Rineke?" vroegen veel consumenten zich af? Als grondlegger van het merk PUUR Rineke wil ik er graag iets over kwijt:

Toen ik ruim 2 jaar geleden PUUR Rineke verkocht aan Frenchtop Natural Care Products BV was ik eerlijk gezegd verbaasd dat ze alle producten naar een laboratorium stuurden om deze te testen op mogelijke toxines, mogelijke schadelijk micro-organismen enzovoort. Temeer omdat ik geen bedrijven in de branche kende die dit ook deden. Het zijn namelijk peperdure controles en de marges op voeding zijn nu eenmaal erg klein. Bovendien geeft elke zichzelf respecterende teler/leverancier een analyse-certificaat van het product waaruit blijkt dat een product getest is in een lab en veilig is voor consumptie. En op dit certificaat vertrouwt dan weer menige producent die een product op de markt brengt. Zo werd bij een eigen controle door één van de leveranciers van de Super Soep ontdekt dat hun gember de stof ethyleenoxide bevat. Eén portie soep bevat volgens berekeningen slechts 0,003 mg ethyleenoxide (dat betekent géén risico voor de gezondheid/voedselveiligheid). Maar deze stof is alleen niet toegestaan in de EU en daarom heeft Frenchtop in goed overleg met de NVWA besloten de betreffende batches PUUR Rineke Super Soep Pompoen uit voorzorg terug te roepen.

Hoe dit kan?
Per seconde worden er gemiddeld 300 kilo chemische stoffen in het milieu gedeponeerd.(1) Deze zijn afkomstig uit vooral de industrie, farmacie en landbouw. Het gros van de chemische stoffen is zo gemaakt dat ze moeilijk afbreekbaar zijn door het milieu. En zo kunnen ze in ons grondwater, de lucht, ons water en op ons bord terechtkomen. Het gros van deze stoffen valt onder de groep van de hormoonverstorende xeno-oestrogenen. Een groot EFSA onderzoek meldde in 2017 dat ook steeds meer biologische voeding is besmet met residuen van bestrijdingsmiddelen. Gelukkig nog steeds veel minder (op 6,4% van het biologische voedsel werden residuen aangetroffen, op regulier geteeld voedsel was dit percentage 44%). En dat klinkt schokkend (en is het in mijn optiek ook zeker) maar onvermijdelijk als we de natuur en het milieu als afvoerputje gebruiken. Zelfs in natuurgebieden worden immers al grote hoeveelheden residuen aangetroffen. Dus ja, ook in biologische voeding komt het voor. Dat is het leven anno nu. Dus chapeau voor bedrijven als PUUR Rineke die dit risico proberen te beperken door zulke strikte veiligheidseisen te hanteren en hun nek uitsteken door elke batch werkelijk te testen. Mijn vertrouwen in PUUR Rineke is door deze recall juist toegenomen in plaats van afgenomen: immers in het gros van de gevallen weten we als consument niet of ons voedsel residuen bevat omdat het zonder labanalyse in het winkelschap terecht komt. Het doet me denken aan de uitzending van de vuilnisman: op papier voldoet de as, die na verbranding van ons afval overblijft (en verwerkt wordt onder asfalt) aan de normen die we afgesproken hebben. Maar wat zou er gebeuren als we dit werkelijk zouden testen in een lab? Zouden we het dan nog met een gerust hart onder al onze wegen gebruiken?

Frenchtop is er na deze recall nog meer dan ooit van overtuigd dat elke batch die op het bord van de consument terecht komt, getest moet zijn. Veiligheid voor alles. Het team van PUUR Rineke werkt er hard aan om snel weer een nieuwe batch Puur Rineke Super Soep Pompoen beschikbaar te hebben.

Wat kunnen we er zelf aan doen?

- In elk geval dragen we bij aan onze eigen gezondheid door onze keuzes zo duurzaam mogelijk te maken. Op het gebied van voeding te kiezen voor duurzaam en onbespoten voedsel. Per hectare wordt er in Nederland 5.7 kilo aan bestrijdingsmiddelen gebruikt.(de bloembollenteelt is overigens de grootste verbruiker) Een groot deel van de middelen verwaait en spoelt uit naar het grondwater. Een deel blijft ook achter als residuen op ons voedsel. Ook op biologisch voedsel en in natuurgebieden, dat is immers niet tegen te houden. Zie dit krantenartikel uit 2020. Het burgerinitiatief 'meten=weten' in Drenthe is hier bijvoorbeeld al jaren mee bezig om dit onder de aandacht te brengen en het een halt toe te roepen. Kun je niet kiezen voor duurzaam en onbespoten voedsel dan in onderstaande tabel ook nog een goede raadgever: de groente en fruitsoorten aan de rechterkant hebben een lage belasting aan residuen.

-Koop het gros van je voedsel van Nederlandse/Europese bodem. In Europa zijn heel veel bestrijdingsmiddelen niet toegestaan die elders wel mogen worden gebruikt. Zoals deze ethyleenoxide die o.a. in India wordt gebruikt als desinfectant. En ik begrijp dat we op onze achterste benen staan dat boeren in India deze stof gebruiken om hun oogsten te redden. Het is ook niet de eerste keer dat ethyleenoxide wordt aangetroffen op producten uit India. En hoe erg ik het ook vind, ik kan het me ergens wel voorstellen dat deze boeren alles op alles zetten om hun oogst te verkopen. Wie het boek 'wie de wereld nu echt voedt' van Vandana Shiva ooit heeft gelezen begrijpt dat deze boeren door de 'groene revolutie' (het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, verplichte aankoop van zaden etc. uiteindelijk met zwaar uitgeputte grond met weinig opbrengst zijn achtergebleven. In december 2020 was hun leed nog weer volop in de media, zie ook dit krantenbericht.

- Wapen je tegen chemische toxines. Ze zijn helaas aanwezig in de lucht die we inademen, het water wat we drinken en het voedsel dat we eten. Je darmen zijn de eerste verdedigingslinie tegen chemische stoffen: worden ze hier gebonden en afgevoerd richting toiletpot dan komen ze in elk geval niet in je lichaam terecht. Eten voor gezonde darmen is dus een belangrijke troef waar je zelf invloed op uit kunt oefenen. Meer info over jezelf wapenen tegen chemische stoffen kun je lezen in mijn boeken 'Alles draait om je Hormonen' en 'Je brein vitaal'.

- Met de verkiezingen voor de deur kunnen we uiteraard ook iets: kiezen voor een partij die onze (preventieve) gezondheid en die van aarde hoog in het vaandel heeft. Als je de onderstaande quote van neurowetenschapper Lisa Mosconi leest dan wil je toch maar 1 ding, lijkt mij: dat gezonde deeltje van de planeet onderdeel van onze hersenen worden. Geen giftige. Ik wens iedereen veel 'kieswijsheid'. Klik hier voor het overzicht dat de Moerman vereniging erover maakte.


Klik hier voor andere artikelen die ik in het kader van dit artikel heb geschreven: